Η αποστολή της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα είναι η προώθηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής βασισμένου σε ένα κοινό πλαίσιο ηθικών αξιών στο οποίο περιλαμβάνονται ο σεβασμός και το ενδιαφέρον για την κοινότητα της ζωής, την οικολογική ακεραιότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την οικονομική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την ανάπτυξη του αισθήματος της ειρήνης.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε ή να συμμετάσχετε

Η Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τον Καταστατικό Χάρτη της Γης στην προσωπική τους ζωή και στους οργανισμούς στους οποίους ανήκουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμμετάσχετε και να συνεισφέρετε στην πραγματοποίηση του οράματος του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Κατευθυντήριες γραμμές δράσης για την αποκεντρωμένη επέκταση της πρωτοβουλίας του καταστατικού χάρτη της γης στην Ελλάδα

Ο σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών δράσης είναι να εξασφαλίσουν ορισμένο βαθμό συνέπειας στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι αποκεντρωμένες δράσεις για λογαριασμό του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν μια πηγή σχεδιασμένη ώστε να βοήθα τους ανθρώπους να πραγματοποιούν δραστηριότητες σχετικές με τον Καταστατικό Χάρτη της Γης με τρόπους που εναρμονίζονται με τις άξιες και τις αρχές του.

O Καταστατικός Χάρτης της Γης για μικρά παιδιά

Earth to RosieΓια περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά πατήστε εδώ και δείτε το σχετικό βίντεο.