Χρονοδιάγραμμα Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης

1987

Η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Επιτροπή Brundtland) συνιστά τη δημιουργία μιας παγκόσμιας διακήρυξης για την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης με τη μορφή ενός “νέου χάρτη” που θα θέτει τις θεμελιώδεις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

1992

Η Διάσκεψη Κορυφής της Γης στο Ρίο ντε Τζανέιρο συνεδριάζει με στόχο, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Καταστατικό Χάρτη της Γης. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία, και υιοθετούν τη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη αντί του Χάρτη.

Υπό την ηγεσία του Maurice Strong, Γενικού Γραμματέα της Διάσκεψης του Ρίο, δημιουργήθηκε το Συμβούλιο της Γης για να προωθήσει την εφαρμογή των συμφωνιών της Συνάντησης Κορυφής της Γης και να υποστηρίξει το σχηματισμό των εθνικών συμβουλίων για την αειφόρο ανάπτυξη.

1994

Ο Maurice Strong, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Γης, και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, πρόεδρος του Green Cross International, ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία της κοινωνίας πολιτών για τη σύνταξη του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Την αρχική οικονομική ενίσχυση παρείχε η Ολλανδική κυβέρνηση.

1995

Το Συμβούλιο της Γης και ο Green Cross International αρχίζουν διεθνείς διαβουλεύσεις με στόχο την ανάπτυξη του Καταστατικού Χάρτη της Γης των πολιτών και διεθνείς εμπειρογνώμονες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν για τη Συνδιάσκεψη του Καταστατικού Χάρτη της Γης της Χάγης. Το Συμβούλιο της Γης γίνεται η Διεθνής Γραμματεία Πρωτοβουλίας για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης.

1996

Το Συμβούλιο της Γης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για μια διαδικασία διαβούλευσης του Χάρτη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Διάσκεψη του Ρίο 5 φόρουμ. Μια περίληψη και εξέταση των αρχών του διεθνούς δικαίου σχετικά με τον Καταστατικό Χάρτη της Γη είναι έτοιμη και κυκλοφορεί. Στο τέλος του έτους, ο Καταστατικός Χάρτης της Γης και ο Green Cross International σύστησαν μια ανεξάρτητη Επιτροπή του Καταστατικού Χάρτη της Γης για να επιβλέψει τη διαδικασία κατάρτισης του Καταστατικού Χάρτη της Γης και συστάθηκε μία συντακτική επιτροπή.

1997

Η Επιτροπή του Καταστατικού Χάρτη της Γης συγκαλεί την πρώτη συνεδρίασή της στο Ρίο 5 φόρουμ στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ένα “σημείο αναφοράς” του σχεδίου του Καταστατικού Χάρτη της Γης κυκλοφόρησε ως “έγγραφο σε εξέλιξη” στο τέλος του Φόρουμ. Οι συνεχιζόμενες παγκόσμιες διαβουλεύσεις ενθαρρύνονται και οργανώνονται.

1998

Διάφορες ομάδες συνεργάζονται στην Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης και δημιουργούν Εθνικές Επιτροπές πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης σε περισσότερες από 35 χώρες. Οι ομάδες αυτές, καθώς και πολλοί άλλοι, προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για το σχέδιο αναφοράς και αρχίζουν να το χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

1999

Το Σχέδιο Αναφοράς ΙΙ του Καταστατικού Χάρτη της Γης κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και οι διεθνείς διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Ο αριθμός των Εθνικών Επιτροπών του Καταστατικού Χάρτη της Γης αυξάνεται σε 45.

2000

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή του Καταστατικού Χάρτη της Γης συγκαλείται στο Παρίσι, στη Γαλλία, για να συμφωνήσουν για την τελική έκδοση του εγγράφου. Η επίσημη δημόσια έναρξη του Καταστατικού Χάρτη της Γης λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο στο Peace Palace στη Χάγη. Μια Συντονιστική Επιτροπή του Καταστατικού Χάρτη της Γης συγκροτήθηκε για να επιβλέπει την επόμενη φάση της Πρωτοβουλίας. Οι κυριότεροι στόχοι είναι η προώθηση της διάδοσης, της επικύρωσης και της εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτη της Γης από την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις καθώς επίσης και η στήριξη της εκπαιδευτικής χρήσης του Καταστατικού Χάρτη της Γης στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και αλλού.

2002

Η Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την έγκριση του Καταστατικού Χάρτη της Γης από την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής, πολλοί αρχηγοί κυβερνήσεων και ΜΚΟ (μη κυβερνητικές οργανώσεις) δήλωσαν την υποστήριξή τους στον Καταστατικό Χάρτη της Γης, αλλά η επίσημη αναγνώριση του Καταστατικού Χάρτη της Γης από τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι εξασφαλισμένη.

2005

Από την ημερομηνία αυτή ο Καταστατικός Χάρτης της Γης έχει μεταφραστεί σε τριάντα δύο γλώσσες, είναι ευρέως διαδομένος σε όλο τον κόσμο και έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 2.400 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της UNESCO, IUCN και ICLEI. Μεταξύ 2000 και 2005 αναλήφθηκε τόσο μια εσωτερική όσο και μια εξωτερική στρατηγική αξιολόγηση του προγράμματος Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Μια μεγάλη συγκέντρωση του Καταστατικού Χάρτη της Γη +5 πραγματοποιείται στο Άμστερνταμ το Νοέμβριο. Σε αυτή την συγκέντρωση, η πενταετής στρατηγική επισκόπηση έχει ολοκληρωθεί, τα επιτεύγματα της Πρωτοβουλίας γιορτάζονται και γίνονται σχέδια για την επόμενη φάση της πρωτοβουλίας.

2006

Διαμορφώνεται ένα νέο Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης με είκοσι τρία μέλη για να αντικαταστήσει τη Συντονιστική Επιτροπή και να επιβλέπει τα βασικά προγράμματα και το προσωπικό της Γραμματείας. Το Συμβούλιο, μαζί με τη Γραμματεία αναδιοργανώνονται ως Διεθνής Καταστατικός Χάρτης της Γης.

2008

Από την ημερομηνία αυτή ο Καταστατικός Χάρτης της Γης έχει μεταφραστεί σε σαράντα γλώσσες και έχει υιοθετηθεί από 4.600 οργανώσεις, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης υιοθετεί ένα νέο μεγάλης εμβέλειας στρατηγικό σχέδιο που δίνει έμφαση στην αποκεντρωμένη ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Έξι νέες ανεξάρτητες ομάδες εργασίας δημιουργήθηκαν για να προωθήσουν την αποκεντρωμένη επέκταση στους τομείς των Επιχειρήσεων, της Εκπαίδευσης, των Μέσων Ενημέρωσης, της Θρησκείας, των Ηνωμένων Εθνών και της Νεολαίας.