Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στον Καταστατικό Χάρτη της Γης

 1. Διαδώστε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και ευαισθητοποιείστε τους φίλους σας και την τοπική σας κοινότητα.
 2. Υποστηρίξτε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και ενθαρρύνετε τις οργανώσεις στις οποίες ανήκετε καθώς και τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις σας να χρησιμοποιούν και να εγκρίνουν τον Καταστατικό Χάρτη της Γης.
 3. Ξεκινήστε μια ομάδα μελέτης για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και διερευνήστε τον τρόπο χρήσης του Καταστατικού Χάρτη της Γης και εφαρμόστε τις αρχές του στο σπίτι σας, στον χώρο εργασίας και στην τοπική σας κοινότητα.
 4. Γίνετε μέλος στο έργο μιας από τις ομάδες εργασίας της πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης που δραστηριοποιούνται σε έξι τομείς εστίασης – Εκπαίδευση, Επιχειρήσεις, Μέσα Ενημέρωσης, Θρησκεία, Νεολαία και Ηνωμένα Έθνη.
 5. Συνεργαστείτε με τους συνεργάτες και τους εταίρους του Καταστατικού Χάρτη της Γης αλλά και με άλλες οργανώσεις που έχουν εγκρίνει τον Καταστατικό Χάρτη της Γης στην περιοχή σας.
 6. Συμβάλετε οικονομικά ή προσφέρετε άλλους πόρους και απαιτούμενες υπηρεσίες για την υποστήριξη του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης και άλλα προγράμματά του.
 7. Συμβουλευτείτε και ακολουθείστε τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης για την αποκεντρωμένη επέκταση του Καταστατικού Χάρτη της Γης, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Καταστατικού Χάρτη της Γης.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης σε σχολεία, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, ΜΚΟ, διασκέψεις και δημόσιες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:

 • Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της κατανόησης των κρίσιμων προκλήσεων και τις επιλογές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και την έννοια ενός βιώσιμου τρόπου ζωής.
 • Μια πρόσκληση για δράση και ένα ηθικό πλαίσιο για βιώσιμο τρόπο ζωής που μπορούν να εμπνεύσουν τη δέσμευση, τη συνεργασία και την αλλαγή.
 • Ένα πλαίσιο αξιών για την καθοδήγηση των κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού πολιτικών και στρατηγικών για την οικοδόμηση ενός δίκαιου, βιώσιμου και ειρηνικού κόσμου.
 • Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον καθορισμό της συλλογικής κοινωνικής και οικολογικής ευθύνης και τη διαμόρφωση συναφών δηλώσεων και ειδικούς κώδικες συμπεριφοράς.
 • Ένας καταλύτης για διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο σχετικά με τους κοινούς στόχους, τις κοινές αξίες και τα παγκόσμια ήθη.
 • Ένα ήπιο έγγραφο νόμου που προσφέρει μια ηθική υποδομή για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Ένα μέσο για την αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο της αειφορίας.