Έγκριση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Endorsement)

Η έγκριση του Καταστατικού Χάρτη της Γης από άτομα ή οργανώσεις, σηματοδοτεί την προσήλωση στο πνεύμα και στους στόχους του κειμένου. Είναι μια ένδειξη ότι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τον Καταστατικό Χάρτη της Γης με τρόπους που είναι κατάλληλοι, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Η αποδοχή-έγκριση σημαίνει επίσης τη δέσμευση να εργαστούν για την εφαρμογή των αξιών και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης καθώς και την προθυμία να συνεργαστούν με άλλους σε αυτήν την προσπάθεια.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους, εκείνοι που εγκρίνουν τον Καταστατικό Χάρτη της Γης, μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση των στόχων της σχετικής Πρωτοβουλίας. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει το κείμενο, να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τις δραστηριότητές του έτσι ώστε να αντανακλά τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης και επίσης να τον ενσωματώσει στα εκπαιδευτικά της προγράμματα.

Η έγκριση του Καταστατικού Χάρτη της Γης είναι ανοιχτή στον καθένα και σε κάθε ίδρυμα. Ο Διεθνής Καταστατικός Χάρτης κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια για την επαλήθευση των εγκρίσεων και θεωρεί ότι η έγκριση περιλαμβάνει συμφωνία ότι αυτός που τον εγκρίνει μπορεί να αναγνωρίζεται δημοσίως ως συμμετέχων στον Καταστατικό του Χάρτη της Γης.

Μπορείτε να εγκρίνετε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης διαδικτυακά ή στείλτε μας τη δήλωση έγκρισής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο δείγμα:

“Εμείς, οι υπογράφοντες, εγκρίνουμε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης. Ενστερνιζόμαστε το πνεύμα και τους στόχους του κειμένου. Δεσμευόμαστε να ενταχθούμε στην παγκόσμια συνεργασία για έναν δίκαιο, βιώσιμο και ειρηνικό κόσμο και να εργαστούμε για την υλοποίηση των αξιών και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης”.

Επιπλέον, αναμένεται ότι ο συμμετέχων:

  1. Θα προωθεί ενεργά τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και θα ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης που αναφέρονται στο σχετικό τμήμα.
  2. Θα συμβάλει στην Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης και στα σχέδια δράσης που διαπνέονται από το πνεύμα του με τον καταλληλότερο τρόπο.
  3. Θα εφαρμόσει τον Καταστατικό Χάρτη της Γης τόσο στον επαγγελματικό του χώρο όσο και στην προσωπική του ζωή.

Για να εγκρίνετε, κάντε κλικ εδώ.