Προοίμιο

Βρισκόμαστε σε μια σημαντική καμπή στην ιστορία της Γης, σε μια χρονική στιγμή όπου η ανθρωπότητα πρέπει να επιλέξει το μέλλον της. Καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώμενος και εύθραυστος, το μέλλον προοιωνίζει μεγάλους κινδύνους και ταυτόχρονα μεγάλες υποσχέσεις. Για να βαδίσουμε μπροστά, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε, πως, ανάμεσα στην υπέροχη διαφοροποίηση που παρουσιάζουν οι κουλτούρες και οι μορφές ζωής, αποτελούμε μία ανθρώπινη οικογένεια και μία κοινότητα με κοινό πεπρωμένο πάνω στη Γη. Δουλεύοντας μαζί, θα ιδρύσουμε μια βιώσιμη παγκόσμια κοινωνία, θεμελιωμένη στο σεβασμό για τη φύση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομική δικαιοσύνη και έναν πολιτισμό ειρήνης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο, εμείς, οι κάτοικοι της Γης, να διακηρύξουμε την ευθύνη μας ο ένας απέναντι στον άλλο, προς την ευρύτερη κοινότητα της ζωής και προς τις μελλοντικές γενιές.Η Γη, το Σπίτι μας

Η Ανθρωπότητα αποτελεί μέρος ενός απέραντου εξελισσόμενου σύμπαντος. Η Γη, το σπίτι μας, είναι ζωντανή, με μια μοναδική κοινότητα ζωής. Οι δυνάμεις της φύσης καθιστούν την ύπαρξη μια απαιτητική και αβέβαιη περιπέτεια, αλλά η Γη παρέχει τις συνθήκες που είναι ουσιαστικές για την εξέλιξη της ζωής. Η ανθεκτικότητα της κοινότητας της Ζωής και η ευημερία της ανθρωπότητας εξαρτώνται από τη διατήρηση μιας υγιούς βιόσφαιρας με όλα της τα οικολογικά συστήματα, την πλούσια ποικιλία φυτών και ζώων, την ευφορία της γης, τα καθαρά νερά και τον καθαρό αέρα. Το παγκόσμιο περιβάλλον με τους πεπερασμένους πόρους αποτελεί ζήτημα κοινής ανησυχίας για όλους τους λαούς. Η προστασία της ζωτικότητας της Γης, της ποικιλομορφίας και της ομορφιάς της είναι ένα ιερό καταπίστευμα.

Η Παγκόσμια Κατάσταση

Τα κυρίαρχα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης προκαλούν περιβαλλοντική καταστροφή, την εξάντληση των πόρων και τη μαζική εξάλειψη βιολογικών ειδών. Ολόκληρες κοινότητες υπονομεύονται. Τα οφέλη της ανάπτυξης δεν κατανέμονται δίκαια, με αποτέλεσμα το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών να διευρύνεται. Η αδικία, η φτώχια, η αμάθεια και οι βίαιες συγκρούσεις είναι ευρέως διαδεδομένες, αποτελώντας αιτία μεγάλης συμφοράς. Μια χωρίς προηγούμενο πληθυσμιακή αύξηση έχει σαν συνέπεια την επιβάρυνση των οικολογικών και κοινωνικών συστημάτων. Τα θεμέλια της παγκόσμιας ασφάλειας απειλούνται. Οι τάσεις αυτές είναι επικίνδυνες, χωρίς ωστόσο να είναι αναπότρεπτες.

Μπροστά στις Προκλήσεις

Η επιλογή είναι δική μας: είτε να συνεργαστούμε σε παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να φροντίσουμε τη Γη και τους συνανθρώπους μας είτε να διακινδυνέψουμε να καταστραφούμε εμείς και η βιοποικιλότητα. Χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές στις αξίες, τους θεσμούς και τον τρόπο της ζωής μας. Πρέπει να αντιληφθούμε, πως όταν έχουν καλυφθεί οι βασικές ανάγκες, η ανθρώπινη ανάπτυξη σημαίνει πρωταρχικά να ζεις περισσότερο και όχι να αποκτάς περισσότερα. Διαθέτουμε τη γνώση και την τεχνολογία για να παράγουμε για όλους, μειώνοντας τον αντίκτυπο των παρεμβάσεών μας στο περιβάλλον. Η εμφάνιση μιας παγκόσμιας κοινότητας πολιτών δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου κόσμου. Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πνευματικές μας προκλήσεις είναι αλληλοεξαρτώμενες και μαζί έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε περιεκτικές λύσεις.

Παγκόσμια Ευθύνη

Για να πραγματοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, θα πρέπει να αποφασίσουμε να ζούμε με μια αίσθηση οικουμενικής ευθύνης, ταυτίζοντας τον εαυτό μας με ολόκληρη την κοινότητα της Γης όπως και με τις τοπικές κοινότητές μας. Είμαστε πολίτες σε διάφορα έθνη και την ίδια στιγμή σε έναν κόσμο, όπου το τοπικό και το παγκόσμιο συνδέονται. Όλοι μοιράζονται την ευθύνη για την τωρινή και τη μελλοντική ευημερία της ανθρώπινης οικογένειας και του ευρύτερου ζωντανού κόσμου. Το πνεύμα της ανθρώπινης αλληλεγγύης και της συγγένειας με κάθε ζωή ενισχύεται όταν ζούμε με σεβασμό για το μυστήριο της ύπαρξης, ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής και ταπεινότητα σχετικά με τη θέση του ανθρώπου μέσα στη φύση.

Προβάλλει η επιτακτική ανάγκη να μοιραστούμε ένα όραμα με ουσιώδεις αξίες, παρέχοντας ένα ηθικό έρεισμα για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας. Γι’ αυτό, με μία ελπίδα και προσδοκία, θεσπίζουμε τις ακόλουθες αλληλοεξαρτώμενες αρχές ενός βιώσιμου τρόπου διαβίωσης, ως ένα κοινό κριτήριο, βάσει του οποίου θα καθοδηγείται και θα αξιολογείται η στάση όλων των ατόμων, των οργανώσεων, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και των υπερεθνικών θεσμών.

Οι Αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης

I. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

1. Δείξε το σεβασμό σου προς τη Γη και προς τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της.

 • Αναγνώρισε πως όλα τα όντα αλληλοεξαρτώνται και πως κάθε μορφή ζωής είναι πολύτιμη, ανεξαρτήτως της αξίας που της προσδίδουν οι άνθρωποι.
 • Δείξε πίστη στην έμφυτη αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπινων υπάρξεων και το διανοητικό, καλλιτεχνικό, ηθικό και πνευματικό δυναμικό της ανθρωπότητας.

2. Φρόντισε για την κοινότητα της ζωής, με κατανόηση, συμπόνια και αγάπη.

 • Αποδέξου πως παράλληλα με το δικαίωμα της κτήσης, διαχείρισης και χρήσης των φυσικών πόρων έρχεται το καθήκον της παρεμπόδισης κάθε περιβαλλοντικής βλάβης καθώς και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Αναγνώρισε, πως μεγαλύτερη ελευθερία, γνώση και δύναμη συνεπάγονται αυξημένη ευθύνη για την προώθηση του κοινού καλού.

3. Οικοδόμησε δημοκρατικές κοινωνίες, που να είναι δίκαιες, συμμετοχικές, βιώσιμες και ειρηνικές.

 • Διασφάλισε, ώστε οι κοινότητες σε όλα τα επίπεδα να αποτελούν εγγύηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να παρέχουν σε κάθε άτομο μια ευκαιρία να αναδείξει ολόπλευρα το δυναμικό του/της.
 • Προώθησε την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη, παρέχοντας στον καθένα τη δυνατότητα να εξασφαλίσει σίγουρη και ουσιαστική διαβίωση με οικολογική συνείδηση.

4. Διαφύλαξε τη γενναιοδωρία και την ομορφιά του πλανήτη Γη για τη σημερινή και τις μελλοντικές γενιές.

 • Αναγνώρισε πως η ελευθερία δράσης σε κάθε γενιά έχει σαν γνώμονα τις ανάγκες των επόμενων γενιών.
 • Μετέφερε στις επόμενες γενιές αξίες, παραδόσεις και θεσμούς που στηρίζουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ανθρώπινων και οικολογικών κοινοτήτων της Γης.

Για την εκπλήρωση των τεσσάρων αυτών ευρύτερων δεσμεύσεων, υπάρχει ανάγκη για:

II. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

5. Προστάτευσε και αποκατάστησε την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων της Γης, με ιδιαίτερη φροντίδα για τη βιοποικιλότητα και τις φυσικές διαδικασίες διατήρησης της ζωής.

 • Υιοθέτησε σε όλα τα επίπεδα βιώσιμα αναπτυξιακά προγράμματα και κανονισμούς, που καθιστούν τη διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος αναπόσπαστο στοιχείο όλων των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
 • Δημιούργησε και εξασφάλισε την προστασία της έμβιας φύσης και της βιόσφαιρας, συμπεριλαμβανομένης της άγριας φύσης και των θαλάσσιων περιοχών, έτσι ώστε να προστατεύονται τα οικοσυστήματα του πλανήτη, να διατηρείται η βιοποικιλότητα και να προστατεύεται η φυσική μας κληρονομιά.
 • Προώθησε την αποκατάσταση απειλούμενων ειδών και οικοσυστημάτων.
 • Θέσε υπό έλεγχο και εξάλειψε κάθε τύπου μη φυσικούς ή γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, επιβλαβείς για τα εγχώρια είδη και το περιβάλλον και παρεμπόδισε την εισαγωγή τέτοιων βλαβερών οργανισμών.
 • Διαχειρίσου τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι το νερό, τα εδάφη, τα δασικά προϊόντα και η θαλάσσια ζωή, έτσι ώστε να μην γίνεται υπέρβαση των ορίων ανανέωσης και να προστατεύεται η υγεία των οικοσυστημάτων.
 • Διαχειρίσου την εξόρυξη και χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι τα ορυκτά και οι καύσιμες πρώτες ύλες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσεις την εξάντληση και να μην επιβαρύνεται σοβαρά το περιβάλλον.

6. Παρεμπόδισε τη βλάβη ως την καλύτερη μέθοδο περιβαλλοντικής προστασίας και όταν η γνώση είναι περιορισμένη, εφάρμοσε μια προληπτική μέθοδο.

 • Ανάλαβε δράση για να αποφευχθεί η πιθανότητα μιας σοβαρής ή μη αναστρέψιμης περιβαλλοντικής βλάβης, ακόμα και όταν η επιστημονική γνώση είναι ελλιπής ή περιορισμένη.
 • Κάλεσε όσους ισχυρίζονται πως η ανάληψη κάποιας προτεινόμενης δραστηριότητας δεν θα επιφέρει σημαντική βλάβη να αποδείξουν το αντίθετο και ανάγκασε τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν την ευθύνη για κάθε περιβαλλοντική βλάβη.
 • Διασφάλισε, ώστε η λήψη αποφάσεων να κατευθύνει τις συσσωρευτικές, μακροπρόθεσμες, έμμεσες, μακρινές και παγκόσμιες συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
 • Απότρεψε τη μόλυνση σε κάθε τομέα του περιβάλλοντος και μην επιτρέπεις την παραγωγή ραδιενεργών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών.
 • Απότρεψε κάθε στρατιωτική δραστηριότητα που βλάπτει το περιβάλλον.

7. Υιοθέτησε μοντέλα παραγωγής, κατανάλωσης και αναπαραγωγής που διασφαλίζουν τις αναπαραγωγικές ικανότητες του πλανήτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία της κοινότητας.

 • Μείωσε, επαναχρησιμοποίησε και ανακύκλωσε τα υλικά που χρησιμοποιούνται από συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης και διασφάλισε τη δυνατότητα αφομοίωσης των υπολειμμάτων από τα οικοσυστήματα.
 • Δράσε με αυτοσυγκράτηση και αποτελεσματικότητα σε ότι αφορά τη χρήση ενέργειας και στηρίξου όλο και περισσότερο σε ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.
 • Προώθησε την ανάπτυξη, την υιοθέτηση και τη δίκαιη κατανομή τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον.
 • Ενσωμάτωσε στην τιμή πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών το πλήρες περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος τους και πρόσφερε στους καταναλωτές την ευκαιρία να γνωρίσουν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
 • Διασφάλισε καθολική πρόσβαση σε ένα σύστημα υγείας που προωθεί υγιείς και υπεύθυνες αναπαραγωγικές διαδικασίες.
 • Υιοθέτησε πρότυπα που δίνουν έμφαση στην ποιότητα της ζωής και την υλική επάρκεια στα πλαίσια του πεπερασμένου κόσμου μας.

8. Μελέτησε σε βάθος την οικολογική βιωσιμότητα και προώθησε την ανοικτή ανταλλαγή και ευρεία εφαρμογή της αποκτώμενης γνώσης.

 • Υποστήριξε τη διεθνή επιστημονική και τεχνική συνεργασία για τη βιωσιμότητα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών.
 • Αναγνώρισε και διαφύλαξε την παραδοσιακή γνώση και την πνευματική σοφία σε κάθε κουλτούρα που συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία και στην ανθρώπινη ευημερία.
 • Διασφάλισε ότι οι πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων γενετικών πληροφοριών, παραμένουν ευρύτερα διαθέσιμες στο δημόσιο τομέα.

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

9. Εξάλειψε τη φτώχια, ως ηθικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό καθήκον.

 • Εξασφάλισε το δικαίωμα για πόσιμο νερό, καθαρό αέρα, τροφή, εδάφη χωρίς μόλυνση, στέγαση και υγιεινή, με κατανομή των απαιτούμενων εθνικών και παγκόσμιων πόρων.
 • Ενδυνάμωσε κάθε ανθρώπινο ον, παρέχοντας την εκπαίδευση και τα μέσα, ώστε να εξασφαλίζει μια ικανοποιητική διαβίωση και συγκρότησε δίκτυα προστασίας και ασφάλειας για όσους αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.
 • Αναγνώρισε τους αποκλεισμένους, προστάτεψε τους ευπαθείς, υπηρέτησε αυτούς που υποφέρουν και βοήθησέ τους να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να πραγματοποιήσουν τις προσδοκίες τους.

10. Διασφάλισε, ώστε οι οικονομικές δραστηριότητες και οι θεσμοί σε όλα τα επίπεδα προωθούν την ανθρώπινη ανάπτυξη με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο.

 • Προώθησε τη δίκαιη κατανομή του πλούτου σε κάθε έθνος και μεταξύ των εθνών.
 • Ενίσχυσε τους διανοητικούς, οικονομικούς, τεχνικούς και κοινωνικούς πόρους των αναπτυσσόμενων εθνών και απάλλαξέ τα από το βάρος του διεθνούς χρέους.
 • Βεβαιώσου, πως το εμπόριο στο σύνολό του υποστηρίζει τη χρήση βιώσιμων πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και προοδευτικές εργασιακές δομές.
 • Ζήτησε από πολυεθνικές εταιρίες και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς να ενεργούν με διαφάνεια προς το κοινό καλό και κατάστησέ τις υπεύθυνες για τις συνέπειες των δραστηριοτήτων τους.

11. Διασφάλισε την ισότητα και την ισοτιμία των φύλων ως προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και διασφάλισε καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την οικονομική ευκαιρία.

 • Προασπίσου τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και βάλε τέλος σε κάθε βιαιότητα απέναντί τους.
 • Προώθησε την ενεργή συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής, δημόσιας, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, καθιστώντας τις πλήρεις και ισότιμους εταίρους, υπεύθυνα άτομα στη λήψη αποφάσεων και ηγέτες.
 • Ενίσχυσε τις οικογένειες και ενδυνάμωσε ένα καθεστώς ασφάλειας και στοργικής κατανόησης μεταξύ όλων των μελών.

12. Διαφύλαξε το δικαίωμα όλων, χωρίς διακρίσεις, για ένα φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη σωματική υγεία και την πνευματική ευημερία, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και των μειονοτήτων.

 • Εξάλειψε κάθε μορφής διάκριση, που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την εθνική, εθνοτική ή κοινωνική προέλευση.
 • Προασπίσου το δικαίωμα των αυτόχθονων λαών στην πνευματικότητά τους, τη γνώση, τα εδάφη και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους καθώς και τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές τους που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαβίωσή τους.
 • Υποστήριξε τα νεαρά άτομα των κοινοτήτων μας, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τον ουσιαστικό ρόλο τους στη δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών.
 • Προστάτεψε και αποκατάστησε περιοχές εξέχουσας πολιτιστικής και πνευματικής σημασίας.

IV. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

13. Ενίσχυσε τους δημοκρατικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα και εξασφάλισε διαφάνεια και υπευθυνότητα στη διακυβέρνηση, συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων καθώς και πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

 • Ενίσχυσε το δικαίωμα κάθε ατόμου να λαμβάνει σαφή και επίκαιρη πληροφόρηση για περιβαλλοντικά θέματα και για κάθε αναπτυξιακό σχέδιο και δραστηριότητα που ενδέχεται να τα επηρεάζει ή να αφορά άμεσα τα συμφέροντά τους.
 • Υποστήριξε την τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κοινωνία πολιτών και προώθησε τη σημαντική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων ατόμων και οργανώσεων στη λήψη αποφάσεων.
 • Προάσπισε τα δικαιώματα της ελευθερίας της γνώμης, της έκφρασης, της ειρηνικής συγκέντρωσης, της σύστασης οργάνωσης και της διαφωνίας.
 • Θέσπισε την αποτελεσματική και ικανοποιητική πρόσβαση σε κυβερνητικές και ανεξάρτητες νομικές διαδικασίες, που συμπεριλαμβάνουν την επανόρθωση και αποκατάσταση κάθε περιβαλλοντικής βλάβης και ενός τέτοιου κινδύνου.
 • Καταπολέμησε τη διαφθορά σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Ενδυνάμωσε τις τοπικές κοινότητες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να φροντίζουν για το περιβάλλον τους και ανάθεσε περιβαλλοντικές αρμοδιότητες σε κυβερνητικά κλιμάκια, όπου μπορούν να διευθετηθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

14. Ενσωμάτωσε στην επίσημη εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση τη γνώση, τις αξίες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για ένα βιώσιμο τρόπο ζωής.

 • Εφοδίασε τους πάντες, ιδίως τα παιδιά και τους νέους, με εκπαιδευτικές ευκαιρίες που τους ενδυναμώνουν έτσι ώστε να συμβάλουν ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Προώθησε τη συμβολή των τεχνών, της φιλοσοφίας και των επιστημών στην εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα.
 • Ενίσχυσε τον ρόλο των ΜΜΕ για την ενδυνάμωση της συνείδησης σε ότι αφορά τις οικολογικές και κοινωνικές προκλήσεις.
 • Αναγνώρισε τη σημασία της ηθικής και πνευματικής εκπαίδευσης για ένα βιώσιμο τρόπο ζωής.

15. Αντιμετώπισε όλα τα έμβια όντα με σεβασμό και φροντίδα.

 • Παρεμπόδισε την κακοποίηση των ζώων που ζουν στις ανθρώπινες κοινότητες και μην επιτρέπεις να υποφέρουν.
 • Προστάτεψε τα άγρια ζώα από μεθόδους κυνηγιού, αιχμαλωσίας και αλίευσης που προκαλούν ακραίο, παρατεταμένο ή αδικαιολόγητο πόνο.
 • Απόφυγε ή απόκλεισε όσο το δυνατό περισσότερο την αιχμαλωσία ή καταστροφή μη προστατευόμενων ειδών.

16. Προώθησε μια κουλτούρα ανεκτικότητας, μη βίας και ειρήνης.

 • Ενθάρρυνε και υποστήριξε την αμοιβαία κατανόηση, αλληλεγγύη και συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους, στο εσωτερικό των χωρών και μεταξύ των εθνών.
 • Εφάρμοσε περιεκτικές στρατηγικές για την αποφυγή βίαιων συγκρούσεων και χρησιμοποίησε τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων προκειμένου να διευθετηθούν και να επιλυθούν περιβαλλοντικές διαφωνίες και άλλες διενέξεις.
 • Προώθησε την αποστρατιωτικοποίηση των εθνικών συστημάτων ασφαλείας στο επίπεδο μιας μη προκλητικής αμυντικής στάσης και μετέτρεψε τους στρατιωτικούς πόρους σε ειρηνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Εξάλειψε τα πυρηνικά, βιολογικά και τοξικά όπλα και τα άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.
 • Διασφάλισε ώστε κάθε χρήση της γήινης τροχιάς ή του διαστήματος συμβαδίζει με την περιβαλλοντική προστασία και την ειρήνη.
 • Αναγνώρισε πως η ειρήνη είναι η ολοκλήρωση που δημιουργείται μέσω σωστών σχέσεων με τον εαυτό μας, τους άλλους ανθρώπους, τις άλλες κουλτούρες, άλλες μορφές ζωής, τη Γη και το σύμπαν στο οποίο ανήκουμε.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ποτέ πριν στην ιστορία, η κοινή μοίρα δεν μας καλούσε να αναζητήσουμε μια νέα αρχή. Η υπόσχεση αυτών των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης συνιστά μια τέτοια έναρξη. Για να εκπληρώσουμε αυτή την υπόσχεση, χρειάζεται να δεσμευτούμε ότι θα υιοθετήσουμε και θα προωθήσουμε τις αξίες και τους στόχους του Χάρτη. Κάτι τέτοιο απαιτεί αλλαγές τόσο ως προς τον τρόπο που σκεφτόμαστε όσο και στα συναισθήματά μας. Χρειάζεται μια νέα αίσθηση διεθνούς αλληλεξάρτησης και παγκόσμιας υπευθυνότητας. Είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε διορατικά και να δώσουμε υπόσταση στο όραμα για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η πολιτισμική μας ετερότητα αποτελεί μια πολύτιμη κληρονομιά και οι διάφορες κουλτούρες θα βρουν τον δικό τους διακριτό τρόπο υλοποίησης του οράματος. Χρειάζεται να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τον παγκόσμιο διάλογο, που δημιούργησε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης, γιατί έχουμε πολλά να διδαχτούμε από την διαρκή συνεργατική αναζήτηση για αλήθεια και σοφία.

Στη ζωή συχνά παρεμβάλλονται συγκρούσεις ανάμεσα σε σημαντικές αξίες. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύσκολες επιλογές. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να βρούμε τρόπους εναρμόνισης της ποικιλομορφίας με την ενότητα, της ελευθερίας με το κοινό καλό, των βραχυπρόθεσμων στόχων με τους μακροπρόθεσμους σκοπούς. Κάθε άτομο, οικογένεια, οργανισμός και κοινότητα έχει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο. Οι τέχνες, οι επιστήμες, οι θρησκείες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ και οι κυβερνήσεις, όλοι καλούνται να προσφέρουν δημιουργική ηγεσία. Η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Για να συσταθεί μια βιώσιμη παγκόσμια κοινότητα, πρέπει τα έθνη του κόσμου να ανανεώσουν την δέσμευσή τους προς τα Ηνωμένα Έθνη, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους υπό τις υπάρχουσες διεθνείς συμβάσεις και να υποστηρίξουν την εφαρμογή των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης, με ένα διεθνές νομικά δεσμευτικό όργανο που αφορά το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Ας μείνει η εποχή μας ορόσημο για την ανάδειξη του σεβασμού προς τη ζωή, τη δέσμευσή μας για την επίτευξη μιας βιώσιμης κοινωνίας και την ενεργό συμμετοχή μας στον αγώνα για δικαιοσύνη και ειρήνη.